• ஒளிவிழா 2017

  ஒளிவிழா 2017

  Published in Arrangementer

 • சிறுவர் இளைஞோருக்கான உதைப்பந்தாட்ட போட்டிகள் இடம்:

  Published in Arrangementer

 • நினைவு அஞ்சலி

  நினைவு அஞ்சலி

  Published in Arrangementer

 • தேசிய மாவீரர் நாள் 2017 Bergen

  தேசிய மாவீரர் நாள் 2017 Bergen

  Published in Arrangementer

You are here: Home

திருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு

திருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு அமைதியின் வாரம் 10.12.2017 ஒளிப்பதிவு 5 நிமிடங்கள்
ஆக்கம்: டேவிட் , அன்ரன் , சகீலா ,யஸ்மின் ஒளிப்பதிவு : றொபேட் ஜோசப்

ஒளிவிழா 2017

பேர்கன் தமிழ்ச்சங்கம் நடாத்தும் 

ஒளிவிழா 2017 
காலம்: சனி 16.12.17
நேரம்: மாலை 5.00 மணி
இடம்: Vestkanten kultursalen

திருவருகைக்காலம்

திருவருகைக்காலம் முதலாம் ஞாயிறு நம்பிக்கையின் வாரம் 03.12.2017 ஒளிப்பதிவு 5 நிமிடங்கள்
ஆக்கம்: டேவிட் , அன்ரன் , சகீலா ,யஸ்மின்
ஒளிப்பதிவு : றொபேட் ஜோசப்

சிறுவர் இளைஞோருக்கான உதைப்பந்தாட்ட போட்டிகள் இடம்:

பேர்கன் தமிழர் விளையாட்டு கழகத்தினால் நடாத்தப்படும், சிறுவர்  இளைஞோருக்கான உதைப்பந்தாட்ட போட்டிகள்

இடம்:

Flaktveithallen 
Breimyra 68A
5134 Flaktveit.

காலம்: 10.12.2017, ஞாயிறு பி.ப  14.30 மணி.

பிரிவுகள் :

பிரிவு 1: 7-8 வயதினர், பிறந்த ஆண்டு 2009-2010

பிரிவு 2: 9, 10 மற்றும் 11 வயதினர், பிறந்த ஆண்டு 2006, 2007-2008

பிரிவு 3: 12 - 13 வயதினர், பிறந்த ஆண்டு 2004, 2005

பிரிவு 4: 14 - 15 வயதினர், பிறந்த ஆண்டு 2002-2003

Read more: சிறுவர் இளைஞோருக்கான உதைப்பந்தாட்ட போட்டிகள் இடம்:

Rosevilla

நினைவு அஞ்சலி

பேர்கனில்  எம்முடன் வாழ்ந்து எம்மை விட்டு  பிரிந்த எம் தமிழ் உறவுகளுக்கான நினைவு அஞ்சலி வழிபாடு பேர்கனில்  கார்த்திகை மாதம் 17 ம் திகதி நடத்தப்படவுள்ளது.

இடம்: ஸ்ரீ ஆனந்த சித்தி விநாயகர் ஆலயம் பேர்கன் 

நேரம்: கார்த்திகை 17 மாலை பூசை 19:00  மணி 

அதை தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்கப்படும். 
தொடர்புகளுக்கு ஜெயசிங்கம் 46545827

Page 1 of 27

BT Kalender

Go to top