முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு  சிறப்பு நிகழ்ச்சி

மே 18. தமிழினம் உள்ள வரை மறக்க முடியாத நாளது. இந்நிகழ்ச்சியில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு பாடல்கள், கவிதைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை