மருத்துவ ஆலோசனை. பாகம் 1

மருத்துவர் கண்ணபிரான் தரும் மருத்துவ ஆலோசனை
நீரிழிவு நோய் என்றால் என்ன?
அந்த நோய் எவ்வாறு நம் உடலில் உருவாகிறது ?
அதனது அறிகுறிகள் என்ன ?
இவ்வாறான விடயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் கேட்கலாம்.
நேர்  காண்பவர்: விக்டர் விமலகுமார்
தயாரிப்பு: நோர்வே தேன்தமிழ் ஓசை