செல்வி.பியன்கா எல்மர் (Bianca Elmer)உடனான நேர்காணல்.
  • சமூக வலைத் தளங்கள் பற்றிய உங்கள் பார்வை என்ன?
  • அதனை உங்களை போன்ற இளையோர் எதற்காக அதிகம் பாவிக்கிறார்கள்?
  • இதனால் கிடைக்கும் நன்மை தீமைகள்?

இன்னும் பல முக்கிய விடயங்களோடு.

உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)