வாசன் சிங்காரவேல் உடனான உரையாடல்
பேர்கன் நகர சபையில் நடைபெற்ற ஊடக மாநாட்டில் விடுக்கப்பட்ட முக்கிய விடயங்கள்…

தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை