செல்வி பியங்கா எல்மர் (Bianga Elmer) உடனான உரையாடல்  

 

கொரோனா தொற்றுநோய் இன்று பேர்கனில் மிகவும் கடுமையாக பரவி வருகிறது. இது உயர் கல்வி படிக்கும் மாணவர்கள் மத்தியில் எவ்வாறான தாக்கத்தை கொடுத்து உள்ளது .

இதுபேர்கெனில் அதிகம் பரவுவதுக்கு உயர் கல்வி மாணவர்களது கவனமின்மையும் காரணமாக இருக்கலாமா ?

Fadder uke என்றால் என்ன? அதன் முக்கியம் என்ன?

தயாரிப்பு: தேன் தமிழ் ஓசை