தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!

  • பேர்கன் நகர சபையில் நடைபெற்ற ஊடக மாநாட்டில் விடுக்கப்பட்ட முக்கிய விடயங்கள். 
  • பேர்கன் நகர சபை பரிந்துரைக்கும் முக்கிய விடயங்கள்.

உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)