பேர்கன் ஏழுமலை சிறி ஆனந்த சித்தி விநாயகர் ஆலயகுருக்கள்

ஆனந்தராஜ சர்மா அவர்கள் வழங்கும் நவராத்திரி சிந்தனை.
தயாரிப்பு: நோர்வே தேன் தமிழோசை