தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.

பேர்கன் வாழ் சிறுவர், இளையோர்கள் கிறிஸ்து பிறப்பு பாடல்களை சிறந்த முறையில் எமக்காக வானொலி, இணையம் ஊடாக வழங்கியுள்ளார்கள்.

உங்கள் கருத்துக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். நன்றி
Norway Radio Tamil   (தேன் தமிழ் ஓசை)