கலைவிழா 2019

 

 

சப்தஸ்வரா, பரதாலயா கலைக்கூடங்கள் இணைந்து வழங்கும் கலைவிழா 
காலம்: சனிக்கிழமை 26.10.2019
நேரம்: மாலை 18.00 மணி
இடம்: Kultursalen vestkanten

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.