தேசிய மாவீரர் நாள் 2019


காலம்: 27.l1.2019 Onsdag
நேரம்: மாலை 18.00 மணி
இடம்: Gimleskole St. Olavs vei 20, 5052 Bergen 
(Haukelandshallen இற்கு அருகாமையில்)

MAP

இம்முறை மாவீரர்நாள் புதிய மண்டபத்தில் நடைபெறும் என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.