TRENINGS TILBUD TIL NYE LAG!

Har du og din gjeng lyst til å spille sammen og danne et
lag? Mangler dere treningshall?

Hver fredag kl1930-2230 fristilles bane 1 i Fyllingsdalen idrettshall til dette formålet.

Dere står fritt til å spille volleyball / futsal evt andre idretter!

Dersom det skulle være konflikt i forhold til for mange interesserte på banen vennligst kontakt
Kumar på tlf: 989 98 989

Det vil også være mulig å resereve banen i sin helhet dersom et nytt lag skal etablere seg.

Tilbudet gjelder i første omgang fram mot sommer 2020