விபுலானந்த அடிகளாரின் ஆவணப்படம் திரையிடல்.

எதிர்வரும் மார்ச் 08 ம் திகதி பொன்மொழி இளங்கோவனின் ஆக்கத்தில் உருவான விபுலானந்த அடிகளாரின் ஆவணப்படம் திரையிடப்படவுள்ளது.

அனைத்து தமிழ் மக்களும் பார்க்க வேண்டிய சிறந்த ஆவணப்படமாகும்.

இடம்: Vestkanten Kultursalen (Loddefjord)
நாள்: 08.03.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்: 15.௦௦ மணி

குறிப்பு: மதிய உணவு பரிமாறப்படும். நிகழ்வுக்கு வருபவர்கள் தயவுசெய்து 29.02.2020 சனிக்கிழமைக்கு முன்பாக எமக்கு அறியத்தரவும்.

தொடர்புகளுக்கு:
பா.ஜேயசிங்கம். கைத்தொலைபேசி: 465 45 827
ஜோ.மக்வீன். கைத்தொலைபேசி: 926 03 492