தமிழ் சங்கம் பேர்கன் நோர்வே
Tamil Sangam Bergen Norway
Organisasjon nr : 996309126

பேர்கன் தமிழ் சங்கத்தின் வருடாந்த பொதுக்கூட்டம் கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் காரணமாக, எம்மக்களின் நலம் கருதி பிற்போடப்பட்டுள்ளது. புதிய திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.