மருத்துவர் Kathy Ainul Møen உடனான நேர்காணல்
கொரோணா வைரஸ் என்றால் என்ன?
எவ்வாறு தொற்றுகிறது?
இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்ன?
தொற்றுவதைத்தடுக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் மக்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?
இன்னும் பல முக்கிய விடயங்கள் பற்றி பேசுகிறார்

நேர்கண்டவர்: யூலியஸ் அன்ரனி
தொழில்நுட்பம்: றொபேட் ஜோசப்
தயாரிப்பு: தேன் தமிழோசை