25.03.2020 புதன்கிழமையன்று மாலை 17.00 - 18.00 மணிவரை தேன்தமிழோசையில் தவழ்ந்த ஒலிபரப்பினை இங்கு கேட்கலாம்.
சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளாக

 

சந்திரமோகனுடனான உரையாடல்: கொரோணா வைரஸ் தொற்று நோய் பிரித்தானியாவின் இன்றைய நிலவரம்.
வைத்திய கலாநிதி லிமலநாதன் அவர்கள் வழங்கும் கொரோணா வைரஸ் தொற்று நோய் தொடர்பான ஓர் பார்வை