29.03.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை பேர்கன் தேன் தமிழோசையில் தவழ்ந்த நிகழ்ச்சியினை இங்கு கேட்கலாம்.

 

சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை
ஈழத்திலிருந்து அருட்தந்தை A.M. ஸ் ரீபன் C.R அடிகளாரின் கிறிஸ்தவ நற்சிந்தனை,
கொரோணா வைரஸ் தொற்றுநோய் தொடர்பான தற்போதைய செய்திகளை மருத்துவர் Kathi Møen 
நோர்வேயினது இன்றைய பொருளாதார நிலை பற்றிய முக்கிய தகவல்களை உரையாடல் மூலம் தருகிறார் வாசன் சிங்காரவேலன் அவர்கள்,
கனடாவில் வசிக்கும் டானியல் ஜீவாவின் கவிதை அலங்கரிக்கின்றன…