தாயக செய்திகள்

கடந்து போன காலம்
(தாயகத்தில் சென்றவாரம் நடைபெற்ற முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு)
பேர்கன்தமிழ் இணையத்தளத்திற்காக வானவரம்பன் வந்தியத்தேவன்

கடந்து போன காலம்
(தாயகத்தில் சென்றவாரம் நடைபெற்ற முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு)
பேர்கன்தமிழ் இணையத்தளத்திற்காக வானவரம்பன் வந்தியத்தேவன்

கடந்து போன காலம்
(தாயகத்தில் சென்றவாரம் நடைபெற்ற முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு)
பேர்கன்தமிழ் இணையத்தளத்திற்காக வானவரம்பன் வந்தியத்தேவன்


(தாயகத்தில் சென்றவாரம் நடைபெற்ற முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு)
பேர்கன்தமிழ் இணையத்தளத்திற்காக வானவரம்பன் வந்தியத்தேவன்


(தாயகத்தில் சென்றவாரம் நடைபெற்ற முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு 22 - 28 feb. 2021)
பேர்கன்தமிழ் இணையத்தளத்திற்காக வானவரம்பன் வந்தியத்தேவன்

(தாயகத்தில் சென்றவாரம் நடைபெற்ற முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு 15 - 21 feb. 2021)
பேர்கன்தமிழ் இணையத்தளத்திற்காக வானவரம்பன் வந்தியத்தேவன்

(தாயகத்தில் சென்றவாரம் நடைபெற்ற முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு)
பேர்கன்தமிழ் இணையத்தளத்திற்காக வானவரம்பன் வந்தியத்தேவன்

பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி வரை போராட்டம்
கடந்த வாரம் இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கில் இடம்பெற்ற பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி வரை (P2P) நடைபவனியும் போராட்டமும் இலங்கையிலும் சர்வதேச அளவிலும் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்றது. இப்போராட்டத்திற்கு முஸ்லீம்களிடம் இருந்து கிடைத்த ஏகோபித்த ஆதரவு இலங்கையில் ஒடுக்கப்படும் சிறுபான்மையினர் ஒன்றிணைந்து அரசாங்கத்திற்கெதிராக போராட வேண்டும் என்ற குரல்களுக்கு வலுச்சேர்த்துள்ளது. தேசிய அரசியலில் P2P போராட்டத்திற்கு கட்சிபேதமின்றி தமிழர்களும் முஸ்லீம்களும் வழங்கிய ஆதரவு முக்கிய பேசுபொருளானது. ஆனால் வெற்றிகரமாக இப்போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தபோதும் இதன் வெற்றிக்கு உரிமை கொண்டாடுவதில் தமிழ்த்தேசியக் கட்சிகள் தங்களுக்குள் முரண்பட்டு நிற்கின்றன. இது பரஸ்பரக் குற்றச்சாட்டுக்கள், சேறுபூசல்கள் எனப் பல பொதுவெளியில் அரங்கேறுவதைக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது வருந்தத்தக்கது.

Kalender

No events

Tamilunicode

தாயக செய்திகள்

தேன் தமிழிதழ்

Blodtrykk & Diabetes

Covid-19

Template by JoomlaShine