என்னோடு பேசுமே…
எமண்டா அமல்ராஜ் (நோர்வே - பேர்கன் ) குரலில்...
லக்சனா வின் (இத்தாலி) வரிகளில்...
சினேகமுடன் விமல் இன் (பிரித்தானியா) இசையில்...
அனுசரணை – (லக்சனா, எட்வின் அமல்ராஜ் இம்மனுவேல்)
நன்றி – அருட்பணி. ஜெயந்தன் அமதி (நோர்வே)
இது ஒரு VTM தயாரிப்பு