கலைத்தூது அருட்கலாநிதி நீ. மரிய சேவியர் அடிகளாரின் மறைவையொட்டி திருமறைக் கலாமன்றம் நோர்வே கலைஞர்கள் செலுத்தும் கலாஞ்சலி.