தேன் தமிழிதழ் மாதாந்த இதழ் பங்குனி  2021 இல . 2

வணக்கம் உறவுகளே,
தேன் தமிழிதழ் இரண்டாம் பதிப்பினை தங்கள் பார்வைக்கு தருவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். தங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கேட்டு கொள்ளுகின்றோம்.