தமிழில் கொரோனா பற்றி பாப்பிலோனின் தகவல் இங்கே:
முகமூடிகளைப் பயன்படுத்துவது பற்றிய தகவல் இங்கே

https://www.fhi.no/tamil_informasjon-om-bruk-av-munnbind.pdf

https://www.fhi.no/tamil_korrekt-bruk-av-medisinsk-munnbind-plakat.pdf

https://www.fhi.no/vedlegg/tamil_korrekt-bruk-av-toymunnbind-plakat.pdf