தமிழீழத்தேசிய மாவீரர்நாள் 2020 பேர்கன் நேரடி ஒளிபரப்பு.

கார்த்திகை 27 மாலை 5.30 மணிக்கு நேரடி ஒளிபரப்பு ஆரம்பமாகும், தொடர்ந்து மாலை 6 மணிக்கு நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பின் மூலம் நீங்கள் நேரடி ஒளிபரப்பை காணலாம்.

Facebook:
Bergentamil info : https://www.facebook.com/BergenTamil-Info-105096571434618

Youtube: https://youtu.be/DmbhyZ6-jp0