Vijay, Vijay Sethupathi, Malavika Mohanan, Arjun Das, Andrea Jeremiah, Shanthanu Bhagyaraj
 
Fredag 15. Januar Kl. 20.15 MB4
Lørdag 16. Januar Kl. 20.15 MB4
Søndag17. Januar Kl. 20.15 MB4