பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து பல்துறை வைத்திய நிபுணர்கள் இணையும் இணையவழி நேரடி கருத்தரங்கும் தொடர்பாடலும் 07.03.21 மாலை 5 மணி.
நிகழ்ச்சி ஒருங்கமைப்பாளர்கள்:
நோர்வே சுகாதார அமைப்பு
அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
ஆஸ்கர் பாறும் தமிழ் இணையம்  

Takk http://www.ntho.no