இளையோருக்கான பத்திரிகை ஊடக பாடநெறி பயிற்சி
Kurs: Journalistikk.
Dato. 25.04.2021. Søndag. Kl. 18.00 - 19.30
Kursleder: Renold T. Christopher.
Utdannet Journalistikk ved høyskolen Kristiania, Jobbet i NRK tidligere, Reporter i TV2.
நோர்வே வாழ் இளையோர் அனைவரும் பங்குபற்றும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ZOOM வாயிலாக நடைபெறும்.
ஆர்வமுள்ள இளையோர் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்யவும்.
தொடர்புகளுக்கு: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob: 924 636 74
23.04.2021 இற்கு முன்னதாக பதிவு செய்யவும்.
------------------------
Invitasjon til Journalistikk kurs
Det skal holdes kurs i journalistisk søndag den 25. april 2021. klokken 18.00 - 19:30. Via Zoom.
kurset skal holdes av Renold T. Christopher. Utdannet journalist ved høyskolen Kristiania. Han har jobbet i NRK tidligere og er reporter i TV2 nå.
Alle ungdommene i Norge har mulighet for å delta i kurset. De som har interesse for å delta kan melde seg på.
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob: 924 636 74
Frist: 23.04.2021. Fredag