வள்ளுவர் விழாவும், மரபு உரிமை பொருட்கள் கண்காட்சியும்
காலம்: 06.11.21 சனிக்கிழமை
நேரம்: மாலை 4 மணி
இடம்: Vestkanten Kultursalen

தொடர்பு: ஜெயசிங்கம் 465 45 827