தமிழீழத்தேசிய மாவீரர்நாள் 2021 பேர்கன்
 
காலம்: 27.11.2021 சனிக்கிழமை
நேரம்: மாலை 6 மணி
இடம்: Gimle oppveksttun skole
St. Olavs vei 20, 5052 Bergen
 
Haukelandshallen மைதானத்திற்கு அருகாமையில்.