தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!
  • கொரோனா தொற்றுநோய் இன்று பேர்கனில் மிகவும் கடுமையாக பரவி வருகிறது. இது பற்றிய கருத்து.
  • இந்த தொற்று நோயை பரிசோதிக்கும் நிலையங்களை நிலைகள் எவ்வாறு உள்ளன.
உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)