தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.

பெப்ரவரி ஏழாம் தேதி தொற்றுநோய் காரணமாக கடுமையான கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை அரசும், மாநகராட்சி மன்றம், சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. இதனது விபரங்கள் இவ்வுரையாடல் தரப்படுகின்றன மிக முக்கியமாக மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள்.

உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)