தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!

உரையாடல்: வைத்திய கலாநிதி லிமலநாதன் MD, PHD

  • Astra Zeneca தடுப்பூசி முதல் தடவை போட்டவர்கள் இரண்டாவதாக வேறு வகையான தடுப்பூசியினை போட்டுக் கொள்ளலாமா?
  • தடுப்பூசியின் பக்க விளைவுகள்
  • தடுப்பூசி எடுக்க முன் பின் மதுபானம் அருந்துவது
  • இன்னும் குறைவான இரத்த அழுத்தம் தொடர்பான முக்கிய பதிவுகளை தாங்கி வருகிறது

உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)