தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!

Sri lanka வில் X - Press pearl கப்பல் தீ விபத்து சொல்லும் செய்தி என்ன?தருபவர்: Priyamatha / Julius antoni

உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)