தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!

- ஈழத்தில் விவசாயத்தின் நிலை தற்போது எவ்வாறு உள்ளது?
- விவசாயிகளின் நிலைமை எவ்வாறு உள்ளது? 
- விவசாய நிலங்கள் எவ்வாறு 
- முதல்தர விளைச்சல்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செயப்படுகிறதே, அங்குள்ள மக்களுக்கு நிறை போசாக்குள்ள உணவு கிடைக்கிறதா?

Priyamatha Pious
Julius Antoni
உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)