தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!

நோர்வே தேர்தல் களம்
வலதுசாரி கட்சி வேட்பாளர் Vasan Singaravel
Chandremohan Sinnethampi/Julius Antoni

உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)