தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!
 
Rødtpartiet (சிவப்பு கட்சி) தமிழருக்காக குரல் கொடுப்போம் என தமது நோக்குகளில் ஒன்றாக குறிப்பிட்டு உள்ளனர். இது பற்றிய உரையாடல்
ஆதித்தன் ஜெயபாலன் / யூலியஸ் அன்ரனி
 
உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)