தேன் தமிழோசை நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்!
 
தாயகக் கண்ணோட்டம்
தருபவர் : ப்ரியாமதா பயஸ்
 
உங்கள் கருத்துக்களை எமது மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கலாம். (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
தயாரிப்பு: Norway Radio Tamil (தேன் தமிழ் ஓசை)